Política de privacitat

Les teves dades personals a KENZENPILATES.COM

La teva privacitat és respectada i protegida a aquesta web.

Amb aquesta política, Kenzen Pilates Studio reafirma el seu compromís amb la protecció de dades, el compliment de la llei aplicable i la protecció de les dades personals dels usuaris que es relacionen amb aquesta web.

Aquesta web compleix amb totes i cadascuna de les regulacions que protegeixen la informació personal dels seus usuaris i compradors, concretament:

● El Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD)

● La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones siguin tractades per KENZEN PILATES STUDIO com a responsable del tractament, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en les normatives vigent.


Qui és el responsable de KENZEN PILATES STUDIO?

Responsable: Karada Kenzen S.L.U
NIF/CIF: B64645997
Adreça: Carrer Muntaner 81 sobre àtic 1a 08011 Barcelona
Correu electrònic: info@kenzenpilates.com

 

Dades que es recullen en KENZEN PILATES STUDIO

Les dades personals que es recullen i tracten en aquesta web són subministrades directament pels propis usuaris. Concretament, es recullen i tracten dades provinents de:

● Formulari de contacte
● Formulari de registre de l’App
● Formulari de compra Programes d’entrenament

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

Per a contactar o requerir informació sobre la web, es requereix el consentiment d’aquesta política de privacitat.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que contractin algun dels programes de KENZEN PILATES STUDIO és l’execució del contracte.

 

Categoria de dades personals que es requereixen

● Per a contactar:
Es requereixen dades Identificatives: (nom, correu electrònic, telèfon)

Per a registrar-se a l’APP:
Nom d’usuari

Per a contractar els programes:
En aquest cas, es requereixen nom i cognom, adreça, correu electrònic, telèfon i dades de pagament, dades de salut, d’hàbits alimentaris, malalties, etc, que es requereixen en la fitxa d’inscripció.

 

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

L’enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per a contactar i sol·licitar qualsevol dels serveis oferts per KENZEN PILATES STUDIO.

Les dades requerides són adequades i pertinents per a la finalitat que es comunica.
Concretament, les dades recollides en KENZENPILATES.COM seran tractades amb les següents finalitats:

Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

● Mantenir una relació amb l’usuari o client.

● Si ets usuari de l’App, per a gestionar classes, entrenaments, reserves i evolució de cada alumne.

● Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per KENZEN PILATES STUDIO i relacionades amb els serveis contractats.

● Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

● Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

 

I també:

• Per a promocionar els serveis de KENZEN PILATES STUDIO. Per exemple, si deixes la teva informació personal en algun dels formularis de contacte, KENZENPILATES.COM pot utilitzar aquestes dades per a enviar-li informació sobre el seu Programa d’entrenament en el cas que aquesta sigui requerida, incloent-hi promocions especials en funció dels seus interessos, per exemple, a través de campanyes de màrqueting per correu electrònic.

• Per a l’atenció i suport als usuaris de la web i de l’App.

• Proporcionar informació a col·laboradors de KENZEN PILATES STUDIO i que presten serveis estrictament necessaris per al desenvolupament dels serveis prestats per KENZENPILATES.COM, com desenvolupadors, Hosting, App, serveis de missatgeria i emmagatzematge i comunicació.

En tots els casos, com a Usuari tindràs plens drets sobre les teves dades personals i sobre el seu ús i podràs exercitar-los en qualsevol moment.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, que detallo en la política de cookies.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades, suposa la impossibilitat de subscriure’s a la web i processar les sol·licituds realitzades a aquesta web, incloent-hi els plans d’entrenament.

En cas de no autoritzar el tractament de les teves dades amb les finalitats assenyalades podràs exercir el teu dret d’oposició al tractament de les teves dades en els termes i condicions previstes en el següent apartat.

 

Dades de clients en plans d’entrenament

Per a desenvolupar els programes de Pilates de KENZEN PILATES STUDIO, se sol·licita informació relativa a la teva salut (lesions òssies, musculars, malalties, etc) i estat físic (pes, altura, edat, lesions, etc.), així com relatives a la teva experiència en entrenaments anteriors. Al realitzar la inscripció, se sol·licitarà una autorització específica per a realitzar aquest tractament.

Al facilitar les teves dades per a adquirir la condició de CLIENT REGISTRAT de KENZENPILATES.COM, garanteixes que actues en nom i per compte propi, ets major de 18 anys i estàs legalment capacitat per a subscriure contractes vinculants.

No s’accepta informació de menors d’edat. Si ets menor d’edat no intentis registrar-te ni facilitis cap dada personal.

Custòdia claus d’accés a l’App

El CLIENT REGISTRAT A L’APP es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o login i la seva contrasenya o password (d’ara endavant i de manera conjunta les Claus d’Accés).

El CLIENT es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

Les Claus d’Accés tan sols podran ser utilitzades pels clients als quals se’ls hi hagin assignat. KENZEN PILATES STUDIO queda exonerada de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, pèrdua o ús contravenint al que es disposa en aquestes clàusules.

 

Accions de remarketing

La funció de remarketing permet a aquesta web arribar a les persones que hagin visitat Kenzenpilates.com anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. És a dir, el remarketing és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat aquest lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de Kenzenpilates.com, has de saber que la web recopila informació per a aquesta funció de remarketing. La informació que es recopila gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Google Adword. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

 

● Facebook Ads
● Google Adword

 

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative. Aquest tipus de serveis permeten interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades?

Per a ajudar-te a assegurar la protecció i la privacitat de les teves dades personals, el RGPD t’atorga diversos drets mitjançant els quals, pots realitzar una sol·licitud específica i tenir la seguretat que les dades personals que facilites en aquesta web, no s’utilitzen de manera incorrecta per a finalitats que no siguin legítimes amb la finalitat per a la qual ens les has proporcionat.

Concretament, tens els següents drets:

Accedir a la informació sobre les seves Dades personals
Tens dret a saber si en aquesta web s’utilitzen les teves dades personals i com són utilitzades.

Comprovar que les teves Dades personals siguin correctes
Tens dret a comprovar que s’utilitza informació correcta i actualitzada sobre tu.

Suprimir les teves Dades personals
Pots sol·licitar que es suprimeixin dades que no són necessaries per a una finalitat específica, per exemple, un contracte o un requisit legal. També tens dret a retirar el consentiment que puguis haver donat prèviament.

Limitar la manera d’utilitzar les teves Dades personals
Pots demanar-nos que limitem el tractament de les teves dades a unes finalitats concretes, per exemple, prestar-te un servei.

Portar les teves dades a una altra empresa
Pots demanar-nos que enviem a una altra empresa les dades que has facilitat a aquesta web.
L’arxiu proporcionarà les Dades personals que hagis facilitat de manera activa i conscient, així com les dades que s’hagin obtingut de manera passiva quan hagis utilitzat serveis oferts a aquesta web.

Retirar el teu consentiment
Quan es requereixin dades basades en el seu consentiment, tens el dret de canviar d’opinió i retirar el teu consentiment en qualsevol moment.

Presentar una queixa davant les autoritats de control de protecció de dades locals
Si no estàs satisfet amb la forma en què es tracten les teves dades en aquesta web o com s’ha respost a l’exercici dels teus drets, tens dret a presentar una queixa davant les autoritats de control de protecció de dades locals.

Vols un formulari per a l’exercici de Drets?
Existeix un formulari per a l’exercici dels teus drets. El pots sol·licitar per email o, si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Si et representa algú, has d’adjuntar còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable, que trobaràs a l’inici d’aquest text.

On pots escriure per a sol·licitar a l’Exercici de Drets?

Per a exercitar aquests drets pots contactar a: info@kenzenpilates.com

 

Quant de temps es conservaran les teves dades?

Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat com a usuari o alumne de la web.

Una vegada et desvinculis, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, incloent-hi el termini en el qual un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment. Si hi hagués obligació legal de manteniment, o en cas de no existir aquest termini legal, es mantindran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

Es mantindrà tota la informació i comunicacions relatives a la prestació dels serveis vinculats a la web mentre duri la relació comercial, per atendre possibles reclamacions.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament dels programes d’entrenament, així com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució del contracte.

Proveïdors de serveis, com proveïdors de sistemes informàtics i serveis per a la gestió de les classes (App)

També pot tenir accés a aquesta web l’empresa de desenvolupament i manteniment de la web o la de hosting. Aquestes, tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat i seguretat que apliquem als nostres tractaments.

 

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

KENZENPILATES.COM assumeix mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal que es recapta en aquesta filiació. No obstant això, si KENZEN PILATES STUDIO determina que les teves dades han estat malversades, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat, o han estat adquirides de manera incorrecta per un tercer, KENZEN PILATES STUDIO t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació, o adquisició indeguda.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a KENZENPILATES.COM, exonerant a KENZEN PILATES STUDIO de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de KENZEN PILATES STUDIO en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre KENZEN PILATES STUDIO i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui.


Canvis en la política de privacitat

KENZENPILATES.COM es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, KENZEN PILATES STUDIO anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a analitzar els nostres serveis i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències sobre la base d'un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.

Privacy Settings saved!
Configuració de Privacitat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a analitzar els nostres serveis i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències sobre la base d’un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.


Les cookies per a iniciar sessió et permeten entrar i sortir del teu compte de KENZENPILATES.COM. Les següents cookies són necessàries:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Rebutjar
Acceptar